Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi tại https://gamedoithuonglife.online/ (gọi chung hoặc riêng là “Dịch Vụ”), một nơi được điều hành bởi Game Đổi Thưởng Life. Trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, bạn cần tuân thủ những Điều Khoản Dịch Vụ này (“Điều Khoản”) và cũng cần nắm rõ Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, mô tả cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và tiết lộ thông tin mà bạn cung cấp khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Bằng việc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Thỏa Thuận này, bao gồm cả Điều Khoản Sử Dụng, và bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu nội dung của chúng. Điều Khoản này đặt ra các quy định mà bạn cần tuân thủ khi sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý với Thỏa Thuận này (hoặc không thể tuân thủ), vui lòng không sử dụng Dịch Vụ. Tuy nhiên, nếu bạn gặp khó khăn hoặc không thể tuân thủ Thỏa Thuận, hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected] để chúng tôi có thể cùng tìm kiếm giải pháp. Điều Khoản này áp dụng cho tất cả người truy cập, người sử dụng và những cá nhân khác muốn truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.

Điều khoản sử dụng game đổi thưởng life
Điều khoản sử dụng Game Đổi Thưởng Life

Chương Trình Thưởng và Khuyến Mãi

Mọi cuộc thi, sự kiện rút thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi khác (gọi chung là “Khuyến Mãi”) mà chúng tôi cung cấp thông qua Dịch Vụ có thể tuân thủ các quy tắc riêng biệt và tách biệt với các Điều Khoản Dịch Vụ này. Nếu bạn tham gia vào bất kỳ Khuyến Mãi nào, vui lòng xem xét cẩn thận các quy tắc hiện hành cũng như Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Trong trường hợp có xung đột giữa quy tắc của Khuyến Mãi và các Điều Khoản Dịch Vụ này, quy tắc của Khuyến Mãi sẽ được ưu tiên áp dụng.

Nội Dung

Nội dung hiển thị trên hoặc thông qua Dịch Vụ này là tài sản của gamedoithuonglife.online hoặc được sử dụng dưới sự cho phép. Bạn không được phép phân phối, chỉnh sửa, truyền tải, tái sử dụng, tải xuống, đăng lại, sao chép hoặc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào nêu trên, dù là toàn bộ hay một phần, cho mục đích thương mại hoặc lợi ích cá nhân mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

Sử Dụng Bị Cấm

Bạn chỉ được sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích hợp pháp và phải tuân thủ Điều Khoản. Bạn không được phép sử dụng Dịch Vụ để:

 • 0,1. Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào của quốc gia hoặc quốc tế trong bất kỳ cách nào.
 • 0,2. Gây hại hoặc cố ý gây hại cho trẻ vị thành niên bằng cách hiển thị nội dung không phù hợp hoặc qua cách khác.
 • 0,3. Truyền tải hoặc gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mãi nào, bao gồm “thư rác,” “thư dây chuyền,” hoặc bất kỳ hình thức thư mời tương tự nào khác.
 • 0,4. Mạo danh hoặc cố gắng mạo danh công ty, nhân viên công ty, người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
 • 0,5. Vi phạm quyền của người khác hoặc có liên quan đến mục đích hoặc hoạt động bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại.
 • 0,6. Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác có thể gây tổn hại hoặc xúc phạm Công ty hoặc người dùng Dịch Vụ.

Ngoài ra, bạn cũng không được phép:

 • 0,1. Gây quá tải, làm hỏng hoặc làm suy giảm Dịch Vụ hoặc gây cản trở cho người khác sử dụng Dịch Vụ.
 • 0,2. Sử dụng bất kỳ công cụ tự động nào để truy cập Dịch Vụ cho bất kỳ mục đích nào, hoặc sao chép tài liệu từ Dịch Vụ.
 • 0,3. Sử dụng phương pháp thủ công để sao chép tài liệu từ Dịch Vụ cho mục đích trái phép mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ chúng tôi.
 • 0,4. Cố tình làm hỏng hoặc làm trục trặc Dịch Vụ hoặc hoạt động bình thường của Dịch Vụ.
 • 0,5. Phát tán vi-rút, sâu, trojan hoặc bất kỳ tài liệu công nghệ gây hại hoặc độc hại khác.
 • 0,6. Cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc gián đoạn bất kỳ phần nào của Dịch Vụ, máy chủ lưu trữ Dịch Vụ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Dịch Vụ.
 • 0,7. Tấn công Dịch Vụ bằng cách thực hiện tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.
 • 0,8. Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây hại hoặc làm sai lệch xếp hạng của Công ty.
 • 0,9. Can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch Vụ bằng các hành động khác có thể gây hại hoặc xúc phạm Công ty hoặc người dùng Dịch Vụ.

Phân Tích

Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.

Điều Kiện Về Độ Tuổi

Dịch Vụ chỉ dành cho những cá nhân ít nhất mười tám (18) tuổi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ, bạn cam kết và tuyên bố rằng bạn đã đủ mười tám (18) tuổi và có đầy đủ quyền hợp pháp, thẩm quyền và khả năng tham gia vào thỏa thuận này và tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Dịch Vụ. Nếu bạn chưa đủ mười tám (18) tuổi, bạn không được phép truy cập và sử dụng Dịch Vụ.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Dịch Vụ và nội dung gốc của nó (trừ Nội Dung do người dùng cung cấp) cùng với các tính năng và chức năng, hiện tại và tương lai, vẫn là tài sản độc quyền của Game Đổi Thưởng Life và các bên cấp phép cho Game Đổi Thưởng Life. Dịch Vụ được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu và các quyền khác, cả ở nước nội địa và quốc tế. Nhãn hiệu của chúng tôi không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ Game Đổi Thưởng Life.

Miễn Trách Nhiệm Bảo Hành

Các dịch vụ này được cung cấp bởi công ty dưới hình thức “nguyên trạng” và “như sẵn có”. Công ty không tuyên bố hoặc bảo đảm bất kỳ điều gì, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến hoạt động của dịch vụ hoặc thông tin, nội dung hoặc tài liệu có trong đó. Bằng việc sử dụng các dịch vụ này, bạn chấp nhận rõ ràng rằng bạn tự chịu rủi ro và rủi ro khi sử dụng các dịch vụ, nội dung và bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào mà bạn thu được từ chúng tôi.

Cả công ty và các cá nhân liên quan đến công ty không đưa ra bất kỳ cam kết hoặc đại diện nào liên quan đến tính đầy đủ, an toàn, đáng tin cậy, chất lượng, chính xác hoặc tính sẵn có của dịch vụ. Không giới hạn trong những điều trên, công ty và bất kỳ liên kết nào với công ty không đảm bảo hoặc cam kết rằng dịch vụ, nội dung hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào mà bạn thu được thông qua dịch vụ sẽ chính xác, đáng tin cậy, không bị lỗi hoặc gián đoạn, rằng các lỗi sẽ được khắc phục, rằng dịch vụ hoặc máy chủ cung cấp không có vi-rút hoặc thành phần độc hại khác, hoặc rằng dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào mà bạn thu được thông qua dịch vụ sẽ đáp ứng nhu cầu hoặc kỳ vọng của bạn.

Với điều này, công ty từ chối mọi cam kết dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hoặc ngụ ý, theo luật pháp hoặc khác, bao gồm nhưng không giới hạn vào cam kết về khả năng bán được, không vi phạm và phù hợp cho mục đích cụ thể.

Những điều này không ảnh hưởng đến các cam kết mà không thể loại trừ hoặc giới hạn theo luật hiện hành.

Trách Nhiệm Hữu Hạn

Trừ khi luật pháp cấm, bạn đồng ý bảo vệ, giữ cho chúng tôi và các quan chức, giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc tuỳ ý phát sinh, bao gồm cả phí luật sư và tất cả các chi phí và phí liên quan đến các vụ kiện và trọng tài hoặc các thủ tục xét xử hoặc kháng cáo, nếu có, dù là hành động hợp đồng, sơ suất hoặc các hành động truyền hình khác, hoặc phát sinh ngoài hoặc liên quan đến thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, phát sinh từ thỏa thuận này và bất kỳ vi phạm nào của bạn liên quan đến bất kỳ luật, đạo đức, quy tắc hoặc quy định của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào, ngay cả khi công ty đã được thông báo trước về khả năng thiệt hại như vậy. Trừ khi luật pháp cấm, nếu công ty chịu trách nhiệm pháp lý nào, trách nhiệm đó sẽ bị giới hạn trong số tiền thanh toán cho các sản phẩm và/hoặc dịch vụ, và trong mọi trường hợp sẽ không có thiệt hại ngẫu nhiên hoặc tuỳ ý hoặc trách nhiệm. Một số bang không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các loại thiệt hại trên, vì vậy loại trừ hoặc giới hạn có thể không áp dụng cho bạn.

Chấm Dứt và Giới Hạn Trách Nhiệm

Chúng tôi dành quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng tài khoản của bạn và từ chối quyền truy cập vào Dịch Vụ ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, theo quyết định riêng của chúng tôi, vì bất kỳ lý do gì và không giới hạn ở việc vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ.

Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của mình, bạn chỉ cần ngừng sử dụng Dịch Vụ.

Tất cả các quy định của Điều Khoản mà theo bản chất của chúng sẽ tồn tại sau khi chấm dứt sẽ vẫn tiếp tục tồn tại sau khi chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, các quy định về quyền sở hữu, từ chối trách nhiệm bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Kết Luận

Trong tất cả trường hợp, Điều Khoản Dịch Vụ này thiết lập các quy tắc và cam kết ràng buộc giữa bạn và công ty về việc sử dụng Dịch Vụ. Bằng việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này.

Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ và hiểu rõ Điều Khoản Dịch Vụ này trước khi tiếp tục sử dụng Dịch Vụ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến nội dung của Điều Khoản Dịch Vụ này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected] để được hỗ trợ thêm.

Cảm ơn bạn đã sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi và tuân thủ các quy định và cam kết trong Điều Khoản Dịch Vụ này.

Hiểu rõ hơn về Game Đổi Thưởng Life: